Pomiary i przeglądy sieci i urządzeń elektrycznych

Zapewnij sprawność swojej sieci.

Wykonujemy pomiary sieci i urządzeń.

Nasza firma zajmuje się okresowymi i kontrolnymi pomiarami sieci elektrycznych, instalacji odgromowych oraz urządzeń elektrycznych , pomiarami nowych instalacji w celu oddania budynku do użytku itp.
Pomiary wykonywane są profesjonalnymi urządzeniami posiadającymi ważne świadectwa wzorowania .
Pomiary zakończone są protokołem wraz z pełną dokumentacją.

Korzyści płynące z reguralnych przeglądów.

Protokół z wykonanych prac

Podstawa do otrzymania wypłaty ubezpiecznia

Spokój i bezpieczeńśtwo pracy

Pomiary wykonywane profesjonalnym sprzętem

Pomairy wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników

Możliwość wykrycia awarii w początkowym stadium

Zapytaj o ofertę